Bilder från Nordens natur

Föreläsning och bildvisning från mina resor i Norden. Föreläsningen är den 29:e september mellan 12.00 och 13.00 på Sandbacka Park, Högbovägen 45 i konferenssalen Access, Sandviken. Klicka här för att se en karta.