Många besök

Så har första dagen gått till sitt slut. Besökarna var många och frågor och funderingar har avslöst varandra under dagen. En fantastisk dag med ca 700 besökare.

För dig som inte har varit på utställningen än så är den öppen 11 - 17 hela påsken.

Välkommen hit!


Visa Gästrik konst på en större karta