En av skogens parasiter!

Idag har jag filmat vid Långängarna naturreservat. En av reservatets mindre trevliga invånare valde att följa med hem.
Läs mer om >>